top of page

Case Management - הנחיית תכניות שילוב ותכניות ביתיות 


מרכזנו מספק שירותי הנחיית תכניות שילוב ותכניות ביתיות לילדים ומשפחותיהם, הכוללים תכנון, ליווי והדרכה מקצועיים בתכניות שילוב ותכניות טיפול רב-מערכתיות (Case Management). 
 
ההנחיה במודל השילוב הייחודי במרכזנו מוציאה לפועל תכנית שילוב וקידום מקצועית,
אשר מ
נוהלת על ידי מנחה/ת התכנית בריכוז ושיתוף של המשפחה והגורמים המשמעותיים בחייו של הילד:
משלבות / חונכים טיפוליים / תרפיסטים, צוותים חינוכיים (גננת, מורה, סייעות, מדריכי מתי"א ועוד), אנשי מקצוע טיפולי (קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, פסיכולוג ועוד) וכמובן - ההורים והמשפחה.
מנחת השילוב בונה תכנית שילוב מקצועית תוך זיהוי הצרכים של הילד והסביבה, ניתוח אפשרויות טיפול וניהול שיתוף הפעולה בין הגורמים שונים.
עבודה במודל 'מעיינות שילוב' נשענת על רצף ואחידות 'בית-טיפול-מסגרת חינוך', המספקים לילד את התנאים האופטימליים לרכוש, לשכלל ולהכליל כישורים ויכולות בתחומי ההתפתחות הנדרשים.


מנחי ומנחות התכניות במרכז מעיינות הינם מנחים מקצועיים בתחומי השילוב המקצועי והחונכות הטיפולית, אשר בהכשרתם האקדמית בעלי השכלה בתחומי הטיפול והחינוך. 
בנוסף לידע המקצועי של המנחים להדרכת צוותים חינוכיים וטיפוליים בתכניות שילוב, לכל מנחי השילוב שלנו ניסיון פרקטי בשטח כמשלבים/חונכים טיפוליים במסגרות חינוכיות ובתכניות ביתיות - אנו מאמינים כי ניסיון זה הכרחי ונדרש לשם הבנת האתגרים עמם המשלבים מתמודדים בשטח, ולשם מתן המענה היעיל ביותר בהתמודדויות שתהליכי השילוב כורכים בתוכם.
בלב מודל הנחיית השילוב שלנו, אנו שמים במרכז את ה-קשר הנרקם בין מנחה/ת התכנית למשלבים ולצוותי החינוך והטיפול של הילד/ה, הטומן בתוכו
 את האמון ושיתוף הפעולה עם אנשי הטיפול והחינוך החיוניים להצלחת השילוב. 
הגישה שלנו היא גישה של 'תקשורת מקרבת', הנשענת על המיומנויות הבינאישיות הגבוהות של מנחי התכנית
לעבודה רגישה עם משפחות, ועם צוותים חינוכיים ורב-מקצועיים.

להתאמת מנחה/ת שילוב עבורכם מוזמנים לפנות בטלפון או במייל אל מעיין מנהלת המרכז -
0526375616 / Maayan@maayanot-center.com

 
    לקריאה נוספת אודות המודל שלנו - הנחיית תכניות שילוב  

bottom of page