'הנחיית תכניות שילוב ותכניות ביתיות במודל 'ניהול הטיפול

מרכזנו מספק שירותי הנחיית תכניות שילוב ותכניות ביתיות לילדים ומשפחותיהם, הכוללים תכנון, ליווי והדרכה מקצועיים בתכניות שילוב ותכניות טיפול רב-מערכתיות (Case Management). 

 

ההנחיה במודל מוציאה לפועל תכנית קידום מקצועית, אשר מנוהלת על ידי מנחת התכנית בריכוז ושיתוף של המשפחה והגורמים המשמעותיים בחייו של הילד: אנשי מקצוע טיפולי (קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, פסיכולוג ועוד), צוותים חינוכיים (גננת, מורה, סייעות, מדריכי חנ"מ ועוד), משלבות, תרפיסטים ועוד. זאת, תוך זיהוי צרכים, ניתוח אפשרויות טיפול וניהול שיתוף הפעולה בין הגורמים שונים. עבודה במודל זה נשענת על רצף ואחידות 'בית-טיפול-מסגרת חינוכית', המספקים לילד את התנאים האופטימליים לרכוש, לשכלל ולהכליל כישורים ויכולות בתחומי ההתפתחות הנדרשים.

מנחות התכניות במרכז מעיינות הינן מנחות מקצועיות מומחיות בתחום השילוב הטיפולי והחונכות הטיפולית, בעלות הכשרה בתחומי הטיפול והתפתחות הילד (פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ניתוח התנהגות ועוד). לכל מנחות המרכז שלנו ניסיון פרקטי בשטח הן כמשלבות / תרפיסטיות במסגרות החינוך ובתכניות ביתיות, והן כמנחות תכניות, זאת בנוסף להכשרתן המקצועית בתחום הטיפולי. הכשרה זו מצריכה הבנה מעשית אודות עולם התפתחות הילד כפרט וככלל והתנהלות מסגרות חינוך, ונדרשות יכולות בינאישיות גבוהות וידע מקצועי להדרכת צוותים חינוכיים וטיפוליים.

 

     לקריאה נוספת אודות הנחיית תכניות