top of page

Case Management - הנחיית תכניות שילוב ותכניות ביתיות 


מרכזנו מספק שירותי הנחיית תכניות שילוב ותכניות ביתיות לילדים ומשפחותיהם, הכוללים תכנון, ליווי והדרכה מקצועיים בתכניות שילוב ותכניות טיפול רב-מערכתיות (Case Management). 
 
ההנחיה במודל מוציאה לפועל תכנית שילוב וקידום מקצועית,
אשר מ
נוהלת על ידי מנחת התכנית בריכוז ושיתוף של המשפחה והגורמים המשמעותיים בחייו של הילד:
משלבות / חונכים טיפוליים / תרפיסטיים, צוותים חינוכיים (גננת, מורה, סייעות, מדריכי מתי"א ועוד), אנשי מקצוע טיפולי (קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, פסיכולוג ועוד) וכמובן - ההורים והמשפחה.
מנחת השילוב בונה תכנית שילוב מקצועית תוך זיהוי הצרכים של הילד והסביבה, ניתוח אפשרויות טיפול וניהול שיתוף הפעולה בין הגורמים שונים.
עבודה במודל זה נשענת על רצף ואחידות 'בית-טיפול-מסגרת חינוך', המספקים לילד את התנאים האופטימליים לרכוש, לשכלל ולהכליל כישורים ויכולות בתחומי ההתפתחות הנדרשים.


מנחי ומנחות התכניות במרכז מעיינות הינם מנחים מקצועיים המומחים בתחומי השילוב הטיפולי והחונכות הטיפולית, אשר בהכשרתם המקצועית בעלי השכלה וניסיון בתחומי התפתחות הילד - פסיכולוגים, עובדים סוציאלים קליניים, מנתחי התנהגות ועוד. 
כמו כן, לכל מנחי המרכז שלנו ניסיון פרקטי בשטח הן כמשלבים/חונכים טיפוליים במסגרות חינוך ובתכניות ביתיות, והן כמנחי תכניות, זאת בנוסף להכשרתם המקצועית בתחום הטיפולי - אנו מאמינים כי הניסיון בשטח של מנחה השילוב הוא הידע הטוב ביותר להבנת האתגרים וההתמודדויות שתהליכי חונכות ושילוב כורכים בתוכם.
בנוסף, למנחי השילוב שלנו יכולת לנהל תכנית שילוב רב מקצועית בעבודה רב צוותית, ויכולת זו כוללת רמה מקצועית של הבנה מעשית אודות עולם התפתחות הילד (תהליכי טיפול, התנהלות בצוות טיפולי וחינוכי) והתנהלות מסגרות חינוך (עבודה מול דמויות חינוך, בניית אמון ושיתוף פעולה), ונדרשות יכולות בינאישיות גבוהות וידע מקצועי להדרכת צוותים חינוכיים וטיפוליים.

להתאמת מנחה שילוב עבורכם מוזמנים לפנות בטלפון או במייל אל מעיין מנהלת המרכז -
0526375616 / Maayan@maayanot-center.com

 
    לקריאה נוספת אודות המודל שלנו - הנחיית תכניות שילוב  

bottom of page