'הנחיית תכניות שילוב ותכניות ביתיות במודל 'ניהול הטיפול

מרכזנו מספק שירותי הנחיית שילוב לילדים ומשפחותיהם, הכוללים תכנון, ליווי והדרכה מקצועיים בתכניות שילוב ותכניות טיפול רב-מערכתיות. ריכוז ושיתוף הגורמים המקצועיים המטפלים בילד ליצירת רצף ואחידות 'בית-טיפול-מסגרת חינוכית', המספקים לילד את התנאים האופטימליים לרכוש, לשכלל ולהכליל כישורים ויכולות בתחומי ההתפתחות הנדרשים.

 

לקריאה נוספת אודות הנחיית תכניות שילוב