top of page

תחומי שילוב

מרכז מעיינות מתמחה בהנחיית תכניות שילוב ותכניות ביתיות, בהכשרת משלבות ובפיתוח מיזמים בתחום השילוב.

השירותים שלנו:

 

מיזם גיוס והשמת משלבות/ים, תרפיסטיות/ים וחונכות/ים טיפוליות/ים מנוסים ומקצועיים

גיוס, השמה וליווי עד להתאמה מלאה של אנשי מקצוע בתכנית השילוב / הטיפול; מאגר איכותי של מועמדים מוכשרים בעלי רקע אקדמי וניסיון מקצועי בתחומי השילוב, החינוך והטיפול - סטודנטים ובוגרים במקצועות החינוך, הטיפול והפרא-רפואי: פסיכולוגיה, טיפול בהבעה ויצירה, חינוך מיוחד, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה ועוד.

המיזם הוקם על מנת להנגיש להורים חיבורים לקהל יעד איכותי ומקצועי בעבודת השילוב החיונית.

הנחיית תכניות שילוב ותכניות טיפול במודל 'ניהול הטיפול'

תכנון, ליווי והדרכה מקצועיים בתכניות שילוב ותכניות טיפול רב-מערכתיות. ריכוז ושיתוף הגורמים המקצועיים המטפלים בילד ליצירת רצף ואחידות 'בית-טיפול-מסגרת חינוכית', המספקים לילד את התנאים האופטימליים לרכוש, לשכלל ולהכליל כישורים ויכולות בתחומי ההתפתחות הנדרשים. 

קבוצות הדרכה למשלבות 

מקצוע השילוב הינו מקצוע רב-תחומי המצריך כלים וידע מעולמות החינוך, הטיפול, היצירה, בשילוב יכולות אישיות ובינאישיות גבוהות של המשלבות. על מנת לקדם ולייסד את מקצוע השילוב כענף מקצועי בפני עצמו המעסיק כוח אדם איכותי ומקצועי בתחום, מרכזנו  ייסד קבוצות הדרכה למשלבות. הקבוצות מתמקדות בליווי משלבות, הן מתחילות והן מנוסות, על ידי הקניית כלים מקצועיים מעולם השילוב. זאת, תוך סיוע בעיבוד תהליכי השילוב המתרחשים עם המטופלים השונים וניתוח מקרה (קשר משלבת-משולב, קשר עם ההורים, דמויות החינוך והטיפול ועוד). 

 

ליווי מסגרות חינוכיות משלבות 

ליווי במודל רצף 'בית-גן' למנהלי וצוות הגן העובדים עם ילדים משולבים,  בגישת התקשורת המקרבת.

קורסים והכשרות

קורסים והכשרות בתחום השילוב למשפחות לילדים משולבים, משלבות/ים וחונכים טיפוליים וצוותי חינוך וטיפול.

bottom of page