top of page
Father and Son

מעיינות
כשהורות, שילוב וטיפול נפגשים
מרכז מעיינות הינו מרכז המתמחה בשילוב מקצועי וחונכות טיפולית של ילדים במרחבי חייהם הטבעיים: ניהול, ליווי והנחיית תכניות שילוב ותכניות ביתיות (Case Management); גיוס והתאמה של משלבות, תרפיסטיות וחונכים טיפוליים לתכנית המקצועית; ליווי למסגרות חינוכיות משלבות.

  • Facebook Social Icon

נעים להכיר 

מרכז 'מעיינות' מתמחה בניהול, ליווי והדרכה של תכניות שילוב ותכניות ביתיות לילדים בעלי צרכים מיוחדים וקשיים שונים (תקשורתיים, התפתחותיים, רגשיים, התנהגותיים ועוד).

התחומים בהם אנו מתמחים עוסקים בקידום תהליכי התפתחות של ילדים במרחבי חייהם הטבעיים: 

שילוב חברתי במסגרת החינוכית ובקהילה החברתית, וחונכות טיפולית במסגרת הביתית.

 

בין השירותים שאנו מציעים: 

תחום השילוב המקצועי, הכולל גיוס, השמה וליווי של צוותי שילוב וחונכות טיפולית, ניהול והנחיית תכניות שילוב ותכניות ביתיותקבוצות הדרכה למשלבות, וכן תחום הליווי וההדרכה למסגרות חינוכיות משלבות.

תפקידנו, לספק לילדים ולדמויות המשמעותיות בחייהם את אבני הבסיס והליווי הרציפים הנדרשים לבניית תכניות שילוב מקצועיות, ליצירת חיים מלאים, משמעותיים ובריאים. 

 

מודל הליווי, ההנחיה והיעוץ שלנו שונה וייחודי, שכן  הוא התפתח מתוך שנות ניסיון רבות בשטח של חיבור עמוק לצרכים ולאתגרים המאפיינים את תחומי השילוב והתפתחות הילדים המשולבים, לצד הבנה מעמיקה בידע האקדמי והמעשי המתעדכן תדיר בתחום. שילובם של השניים, מאפשר מתן מענה מדויק ואופטימלי לצרכים עמם לקוחותינו פונים אלינו.

צפו בהרצאת השילוב שלנו באלו"ט - "שילוב נכון" (מרצה - מנהלת המרכז, מעין אריה):

bottom of page